Kasteelherenlaan

Bij Helmond West komt een nieuwe weg, de Kasteelherenlaan. Deze weg gaat de Europaweg verbinden met de Heeklaan. Er komt een onderdoorgang onder het spoor. Het is de bedoeling dat de Kasteelherenlaan voor de zomer van 2016 helemaal klaar is.

Kasteelherenlaan is open!

Na bijna twee jaar bouwen is de Kasteelherenlaan in Helmond officieel geopend. Donderdagmiddag 30 juni ging de weg inclusief de Mahatma Gandhi spoortunnel officieel open voor het verkeer.

Open onderdoorgang met bruggen

De spooronderdoorgang wordt geen donkere tunnel, maar een open onderdoorgang met daarover de bruggen van het spoor, de Houtse Parallelweg en het fietspad aan de kant van de Deken van der Hagenstraat. Door de onderdoorgang komt een rijbaan, met aan weerszijden fietspaden en voetpaden. Het is de bedoeling dat de onderdoorgang eind 2015 klaar is. Daarna wordt de nieuwe weg aangesloten op de Heeklaan, ter hoogte van de flats bij Houtsdonk. Voor de zomer van 2016 moet de hele Kasteelherenlaan klaar zijn.

De spooronderdoorgang, gezien vanaf de Heeklaan

Vier fases

De aanleg van de Kasteelherenlaan vindt plaats in 4 fases. De eerste twee fases zijn afgerond. De werkzaamheden bevinden zich nu in fase 3. Hieronder een overzicht van de 4 fases.

Fase 1 (klaar)

Het werk in de Binnendongenstraat is in 2013 afgerond. De bestaande weg is verbreed en er zijn opstelvakken en verkeerslichten gekomen op het kruispunt met de Mierloseweg. Ook is er gewerkt aan de riolering en staat één bushalte al op haar definitieve plek. De andere bushalte is in fase 2 meegenomen.

Fase 2 (klaar)

Tussen eind februari en begin juni is het gedeelte van de nieuwe weg aangelegd tussen Mierloseweg en Arbergstraat. Bij het kruispunt met de Cortenbachstraat is een rotonde gerealiseerd. De aansluiting met de 3e Haagstraat is afgesloten voor het verkeer. Dit is nu een doodlopende weg. Bij de Arbergstraat komt ook een rotonde, maar deze wordt pas later aangelegd. Hier zal namelijk veel bouwverkeer rijden tijdens de bouw van de spooronderdoorgang.

Dit gedeelte van de nieuwe weg is sinds 11 juni 2014 open. Het verkeer kan bij de rotonde Cortenbachstraat de nieuwe Kasteelherenlaan op en af en dat kan ook bij het kruispunt met de Arbergstraat. Via dat kruispunt zijn ook Speeltuin Helmond West en de Apostelwijk goed te bereiken.

Het eerste gedeelte van de nieuwe weg is open voor het verkeer

De nieuwe rotonde op het kruispunt Kasteelherenlaan - Cortenbachstraat

Aanleg fietspad naast Kasteelherenlaan
Naast de Kasteelherenlaan is een fietspad aangelegd. Het gaat om een tweerichtingsfietspad van asfalt, dat loopt vanaf de nieuwe rotonde bij de Cortenbachstraat richting de Arbergstraat. Later, als de onderdoorgang onder het spoor klaar is, wordt het fietspad verder doorgetrokken. Ook met de fiets kunt u dan onder het spoor door rijden richting de Heeklaan en andersom. Tot die tijd kunt u over het fietspad al naar de Speeltuin Helmond West fietsen. Naast het fietspad, is ook het groen tussen de nieuwe Kasteelherenlaan en de Itterestraat ingericht.

Fase 3 (gestart)

In oktober 2014 is aannemer Colijn - in opdracht van spoorbeheerder ProRail - gestart met de aanleg van de spooronderdoorgang. Het is de bedoeling dat de ruwbouw van de onderdoorgang eind 2015 klaar is. Vervolgens gaan de gemeente en ProRail aan de slag met het afbouwen van de onderdoorgang en het asfalteren van de rijbaan.

Wegafsluitingen en omleidingsroutes
Door de werkzaamheden aan de spooronderdoorgang zijn er verschillende wegafsluitingen en omleidingsroutes.

  • De Houtse Parallelweg is deels afgesloten, ter hoogte van de voormalige spoorwegovergang bij de Cortenbachstraat. Fietsers en auto's worden omgeleid via de Heeklaan en Hoofdstraat. De omleidingsroute wordt aangegeven met gele borden. Deze weg is afgesloten tot het najaar van 2015.
  • Het fietspad aan de kant van de Deken van der Hagenstraat is afgesloten. Fietsers worden omgeleid via de Arbergstraat en Cortenbachstraat.
  • De Ittersestraat en de Berlaerstraat blijven afgesloten.
  • De wethouder van Nunenstraat blijft bereikbaar via een tijdelijke in- en uitrit bij de Heeklaan.
  • De Houtsdonk blijft open voor al het verkeer.

Werkzaamheden weekend 11-12 april 2015
In het weekend van 11 en 12 april is het spoordek van de onderdoorgang op z'n plek gereden. Een spectaculaire gebeurtenis, die veel bekijks trok. In het filmpje hieronder kunt u zien welke werkzaamheden er in dit weekend zijn uitgevoerd.

Brug Houtse Parallelweg
Het was de bedoeling dat de nieuwe brug van de Houtse Parallelweg, die straks over de Kasteelherenlaan loopt, voor de zomer van 2015 klaar zou zijn. Deze planning wordt echter niet gehaald. Eerst moet het beton van de onderdoorgang helemaal uitharden en daarna moet de nieuwe brug gebouwd worden. De verwachting is dat de nieuwe brug na de zomervakantie klaar is en de Houtse Parallelweg in het najaar weer open kan. Tot die tijd wordt het verkeer omgeleid via de Heeklaan.

Fase 4

De Kasteelherenlaan wordt, ter hoogte van de flats bij Houtsdonk, aangesloten op de Heeklaan. Het wordt een kruispunt met verkeerslichten. Een rotonde is daar niet mogelijk, omdat er te veel aansluitingen op uitkomen.

Aanleg kruispunt Heeklaan-Kasteelherenlaan
De firma Rasenberg gaat, in opdracht van gemeente Helmond, het nieuwe kruispunt Heeklaan-Kasteelherenlaan aanleggen. Ook gaat deze aannemer een gedeelte van de Houtse Parallelweg opnieuw inrichten. De werkzaamheden beginnen op maandag 23 november. In juni 2016 moet het nieuwe kruispunt klaar zijn.

Het werk is niet alleen gegund aan Rasenberg op basis van de laagste prijs. Bij de aanbesteding door de gemeente is ook gekeken naar de bereikbaarheid van omliggende bedrijven en woningen, de hinder voor het verkeer en hoe de aannemer rekening houdt en communiceert met de omgeving. Rasenberg diende hiervoor het beste plan in en is mede daarom gekozen als aannemer die dit werk mag uitvoeren.

De Heeklaan blijft tijdens de werkzaamheden in beide richtingen open voor het verkeer. Wel is er sprake van een versmalde rijbaan en een maximumsnelheid van 30km/h. Ook het bedrijventerrein aan de kant van het spoor en de woonwijk Houtsdonk blijven bereikbaar. De Heeklaan zal slechts in drie weekenden afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Dit is het geval in april/mei 2016. Dan wordt het nieuwe kruispunt aangesloten op de Heeklaan en wordt de kruising geasfalteerd.

Werkzaamheden in fases
Aannemer Rasenberg voert het werk uit in vijf fasen. Hieronder kunt u de situatie per fase bekijken. De vermelde periodes op de tekeningen zijn onder voorbehoud. Deze kunnen in de praktijk afwijken, bijvoorbeeld bij slecht weer.

Herinrichting Houtse Parallelweg
De aannemer begint in 2015 met de herinrichting van de Houtse Parallelweg, vanaf de hoek bij Houtsdonk Noord tot en met de onderdoorgang Kasteelherenlaan. De straat wordt anders ingericht en er komen parkeervakken aan de zijde van de woningen. Het terrein van Van Veghel Heftrucks op de hoek Houtse Parallelweg – Houtsdonk Noord is door de gemeente aangekocht. De panden op dit terrein worden gesloopt. Zo wordt dit kruispunt een stuk overzichtelijker. Ook kan er hierdoor een vrijliggend fietspad aangelegd worden naast de Houtsdonk Noord.

Kruising en brug Houtse Parallelweg
Begin 2016 gaat de aannemer verder met de aanleg van de kruising Heeklaan-Kasteelherenlaan. Ook wordt dan de nieuwe brug van de Houtse Parallelweg over de spooronderdoorgang geasfalteerd. Die brug wordt gebouwd door aannemer Colijn, in opdracht van spoorbeheerder ProRail.

Afbouw onderdoorgang en aanleg rotonde bij Arbergstraat
In de buurt van de Heeklaan vinden tegelijkertijd ook nog andere grote werkzaamheden plaats. In december levert ProRail de ruwbouw van de spooronderdoorgang Kasteelherenlaan op. De gemeente en ProRail gaan vervolgens aan de slag met de afbouw van de onderdoorgang en het asfalteren van de rijbaan. Tegelijkertijd wordt de rotonde bij de kruising Arbergstraat-Kasteelherenlaan aangelegd. Voor de bewoners van Helmond West is er dus voorlopig nog een tijd sprake van de nodige overlast, maar vanaf de zomer van 2016 kunnen zij gebruik maken van een gloednieuwe spooronderdoorgang.

Het kruispunt bij de Heeklaan

Wegafsluitingen en omleidingsroutes

Om de onderdoorgang onder het spoor te kunnen aanleggen, is de spoorwegovergang Cortenbachstraat gesloopt. Sinds begin april is deze spooroverweg afgesloten voor alle verkeer. De omleidingsroutes lopen via de Heeklaan - Kanaaldijk - Eikendreef en via de Heeklaan - Hoofdstraat - Mierloseweg. Dit geldt zowel voor autoverkeer als fietsers en voetgangers. Via deze routes blijven ook de winkels bij het Combicentrum en Speeltuin Helmond West bereikbaar.

Minder fijnstof

Minder fijnstof door de aanleg van een nieuwe weg? Het klinkt tegenstrijdig, maar toch is het waar. Met de aanleg van de Kasteelherenlaan zorgen we er voor dat er minder fijnstof in de lucht komt. Maar wat is fijnstof eigenlijk? Dit zijn allemaal kleine chemische deeltjes die zorgen voor luchtvervuiling. Door een onderdoorgang onder het spoor te bouwen, stroomt het verkeer beter door en komt er minder fijnstof in de lucht. Dat geldt niet alleen voor het verkeer op de Kasteelherenlaan, maar ook op andere plekken in Helmond. Zo zorgen we er voor dat er minder fijnstof in de lucht komt.

Financiële bijdrage

De aanleg van de Kasteelherenlaan wordt mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincie Noord-Brabant en gemeente Helmond.

Waar komt de naamvandaan?

De kasteelheren van Helmond lopen als een rode draad door Helmond West. Met de aanleg van de Kasteelherenlaan vormen ze nu ook een belangrijk onderdeel van de stedelijke ring. De naam voor de ontsluitingsweg lag voor de hand. In de wijk verwijst de Berlaerstraat naar Jan van Berlaer, de man die opdracht gaf tot de bouw van het kasteel van Helmond. Ook de heren van Cortenbach en Arberg, die we op de straatnaambordjes in Helmond West tegenkomen, woonden in de fraaie Middeleeuwse burcht in het centrum.

Mahatma Gandhi

De spooronderdoorgangen in Helmond krijgen de naam van een wereldburger. De onderdoorgang van de Kasteelherenlaan heet straks Mahatma Gandhi.