Aanpak openbare ruimte rondom 't Patronaat en 2e Haagstraat

Naar aanleiding van de bewonersavond op 20 februari 2017, is het ontwerp voor de openbare ruimte rondom 't Patronaat en de 2e Haagstraat aangepast.

Concept ontwerp openbare ruimte
Naar aanleiding van de opmerkingen van omwonenden en andere belanghebbenden is het ontwerp (zie bijlage voor concept) voor de herinrichting van de openbare ruimte aangepast en omgezet naar concept bestektekeningen (zie bijlage). Door de grootschalige opwaardering van de openbare ruimte, de lange zichtlijnen, de overzichtelijkheid van het terrein en de nieuwe functie in 't Patronaat (ambachtelijk bedrijvencentrum) verwachten wij dat het woon- en leefklimaat in de 2e Haagstraat en rondom 't Patronaat en de Emté aanzienlijk verbetert.

Parkeren
In de 2e Haagstraat wordt aan beide zijden langsparkeerplaatsen aangelegd. De haaksparkeerplaatsen komen te vervallen. Hierdoor kan in de 2e Haagstraat het aantal parkeerplaatsen van 31 naar 39 parkeerplaatsen worden uitgebreid. De rijbaan wordt versmald naar 4,8 meter en de parkeerplaatsen worden 2 meter breed. Auto’s kunnen dan volledig in het parkeervak worden geparkeerd, waardoor het eventuele risico op beschadiging zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Op het voorterrein van 't Patronaat en de Emté wordt het aantal parkeerplaatsen uitgebreid van 18 naar 25. Aan de zijde van de Mierloseweg komen t.b.v. de uitbreiding van de Emté parkeerplaatsen te vervallen. Door een herindeling van dit terrein kunnen hier toch nog 20 haaksparkeerplaatsen worden aangelegd (i.p.v. de huidige 24). De Emté gaat het eigen parkeerterrein nog uitbreiden en herindelen van 59 tot circa 64 parkeerplaatsen. In de Tournooistraat worden nog 6 langsparkeerplaatsen toegevoegd.

De laad- en losroute t.b.v. de Emté blijft ongewijzigd. Wel worden de poorten nog vernieuwd en verplaatst. Het eigen parkeerterrein van de Emté blijft ook in de nieuwe situatie buiten de openingstijden van de Emté afgesloten.

Fietsen en winkelwagentjes
Bij de nieuwe entree van de Emté (aan de zijde van 't Patronaat) worden circa 25 stallingplaatsen voor fietsen aangelegd. Ook komt hier een opstelplaats voor winkelwagentjes.

Inritten, trottoirs, honden, spelen en groen
De bestaande inritten ter plaatse van de 2e Haagstraat 2B, 12/12A, 27 en 63 blijven gehandhaafd. Voor het café in de 2e Haagstraat 53/55 is een geplande langsparkeerplaats vervallen en wordt een breder trottoir aangelegd. Ter plaatse van 2e Haagstraat 35 t/m 65 wordt het trottoir circa 240 cm breed.