Buurtpreventieproject

Buurtpreventieprojecten blijken in diverse wijken hun vruchten af te werpen. Buurtbewoners verenigen zich in zo’n project en zorgen voor een veilige en meer leefbare buurt. De buurtbewoners houden een oogje in het zeil, geven verbeterpunten aan en zetten activiteiten op.

Er wordt gekeken of er in Helmond West ook dergelijke Buurtpreventieprojecten opgestart kunnen worden. Heeft u interesse om deel te nemen in z'n buurtpreventieproject? Meld u dan aan via e-mail.