Helmond Interventie Team (HIT)

Het Helmond Interventie Team (HIT) bestrijdt overlast op alle fronten. Het team maakt een vuist tegen probleempanden in Helmond.

Ook in 2016 zullen de HIT-activiteiten in Helmond West en de rest van Helmond weer doorgang vinden. Doel van het HIT-Team (Helmond Interventie Team) is om ernstige leefbaarheids- en veiligheidsproblemen in onder andere Helmond West aan te pakken en op te lossen. Denk daarbij aan hennep, gestolen goederen, bedrog met uitkeringen, illegale vreemdelingen, onjuiste inschrijvingen in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) of kamerverhuur zonder vergunning. HIT richt zich op panden in Helmond West en de rest van Helmond, die een probleem vormen als het gaat om veiligheid en leefbaarheid.

Samenwerking

Binnen HIT werken gemeente, politie, Omgevingsdienst, brandweer, sociale recherche, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Belastingdienst en vreemdelingenpolitie nauw met elkaar samen. De opdracht van HIT is het opheffen van ernstige aantasting van de veiligheid en leefbaarheid. Zodra HIT voldoende aanwijzingen heeft dat dit soort zaken in een pand gebeuren, doet zij daar een controle. Dit wordt een HIT-controle genoemd.

Het HIT-team in actie

Info en tips

Hoewel HIT zijn voelhorens in de samenleving heeft, kan het team niet zonder tips van de Helmonders. Inwoners worden opgeroepen om overlastsituaties door te geven aan het HIT-Team. Dit kan anoniem per telefoon, tel. 14 0492 of per e-mail. Tips worden vertrouwelijk behandeld.