Politie en Stadswacht

Veiligheid is één van de speerpunten in Helmond West. Het is van belang om dat gevoel van veiligheid vast te houden en de leefbaarheid verder te laten toenemen.

Voortzetting veiligheidsoverleg

Iedere twee weken komen vertegenwoordigers van politie, Stichting Stadswacht, HIT, woCom, LEVgroep, BJBrabant en gemeente Helmond samen in het Veiligheidsoverleg Helmond West. In dit afstemmingsoverleg worden concrete afspraken gemaakt om overlastsituaties die zich voordoen in de wijk aan te pakken. Problemen als jeugdoverlast, slechte verlichting of een toename van het aantal inbraken worden hier besproken. Afhankelijk van het probleem wordt gekeken welke organisatie verantwoordelijk is voor een passende oplossing en hoe men elkaar hierbij kan versterken. Het Veiligheidsoverleg ziet erop toe dat problemen ook daadwerkelijk worden op- en aangepakt. Het gezamenlijke doel van de partners is om de leefbaarheid en veiligheid in Helmond West op peil te houden. Door deze aanpak zijn diverse overlastsituaties verminderd of zelfs verdwenen.

Wijkagent

Henny Gehem is de wijkagent van Helmond West. Hij heeft 35 jaar ervaring bij de politie en was voorheen acht jaar wijkagent in Binnenstad-Oost/Leonardus.

Wijkagent Henny Gehem bij Westwijzer

U kunt wijkagent Henny Gehem bereiken via tel. 0900-8844 (geen spoed, wel politie) of e-mail Henny.gehem@politie.nl. Bel in noodgevallen met het alarmnummer 112.

Stadswacht

De Stadswacht pakt kleine ergernissen aan in Helmond West. Denk aan afval, hondenpoep, parkeeroverlast, aanhangers op de stoep, enz. Heeft u hier last van, dan kunt u dit doorgeven aan de Stadswacht. Dat kan via het meldpunt van de gemeente. Bel met 14 0492 (geen 0492 ervóór) of geef het online door. U kunt ook bellen met de Stadswacht via tel. 0492-845970 of een melding doorgeven via de nieuwe app van de Stadswacht. Deze kunt u downloaden via de website van Stadswacht Helmond.

Stadswachten controleren onder andere op afval op straat