Buurtsportcoach

Gemeente Helmond vindt het belangrijk om te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod in Helmond West. Meer sporten en bewegen bevordert de gezondheid en ontmoeting van alle bewoners. Daarom is gekozen voor uitbreiding en een bredere inzet met extra buurtsportcoaches, onder andere in Helmond West.

De buurtsportcoach zorgt ervoor dat meer mensen in hun nabije omgeving kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld in de nieuwe beweegtuin in Speeltuin Helmond West. Ook is het een taak van de buurtsportcoach om het sociale netwerk in de wijk tussen professionele partners, bewoners en vrijwilligers te verstevigen. De buurtsportcoach is in dienst van Stichting Jibb en is er voor alle buurtbewoners, van jong tot oud. In september 2015 is buurtsportcoach Kristian van den Nouwlant aan de slag gegaan in Helmond West. Hij is de opvolger van Rutger van der Zanden.

U kunt buurtsportcoach Kristian van den Nouwlant bereiken via het e-mailadres kristianvandennouwlant@jibbhelmond.nl of telefoonnummer 0492 347071.