Westwijzer

In het hart van Helmond West ligt Wijkhuis Brede School Westwijzer. Een multifunctioneel gebouw, waarin onderwijs, peuterspeelzaal, kinderopvang, sport, ondersteuning en ontmoeting bij elkaar zijn gebracht.

Alle gebruikers in het gebouw dragen de naam Westwijzer. Dit geldt ook voor de basisschool.

Contactgegevens

Westwijzer
Cortenbachstraat 70
5707 TJ Helmond

Wijkhuis
Het wijkhuis is bereikbaar via tel. 0492-544345. Indien u een activiteit wilt organiseren in Westwijzer of een ruimte wilt huren, kunt u contact opnemen met Thom van Grootel van de LEVgroep. Hij is de beheerder van Westwijzer. U kunt hem bereiken per e-mail of via het bovenstaande telefoonnummer.

School
Basisschool Westwijzer is bereikbaar via tel.0492-523402 of per e-mail.

Kinderopvang
De contactgegevens van de kinderopvang kunt u vinden op de website van Spring Kinderopvang.

Peuterspeelzaal
De contactgegevens van de peuterspeelzaal kunt u vinden op de website van Spring Kinderopvang.

Consultatiebureau
De contactgegevens van het consultatiebureau in Westwijzer kunt u vinden op de website van De Zorgboog.

Westwijzer (BC Fotografie)

Spelende kinderen bij Westwijzer

Begin 2014 geopend

Op maandag 6 januari 2014 opende Westwijzer voor het eerst de deuren. Vanaf die dag gaan de kinderen er naar school. Ook het wijkhuis en de andere ruimtes in het gebouw zijn sinds die dag open. Op vrijdag 14 februari 2014 is Westwijzer officieel geopend.

Centrale ontmoetingsplek

In Westwijzer is er ruimte voor allerlei activiteiten voor jong en oud. Het is een centrale ontmoetingsplek voor alle wijkbewoners. In het gebouw zit basisschool Westwijzer. Spring kinderopvang biedt er kinderopvang en buitenschoolse opvang aan en er is een peuterspeelzaal. Er is een mooie openbare culturele zaal met kleinschalige horeca, waar ruimte is voor ontmoeting en ontspanning en allerlei activiteiten, zoals: kaarten, kienen, knutselen, vergaderen, cursussen, samen eten, samen vieren, kinderoptredens en dansvoorstellingen.

Er zijn in Westwijzer ook ruimtes waar mensen terecht kunnen voor ondersteuning, bijvoorbeeld bij de opvoeding of bij het vinden van een baan of starten van een eigen bedrijf. Deze ondersteuning wordt aangeboden door de LEVgroep en De Zorgboog (consultatiebureau). De sportzaal biedt ruimte voor onder andere dansen en judo.

Multifunctioneel gebouw

Westwijzer is een multifunctioneel gebouw. Dit betekent dat de ruimtes door verschillende organisaties en voor verschillende activiteiten gebruikt kunnen worden. De wijkraad kan bijvoorbeeld ’s avonds vergaderen in de lerarenkamer van de school en de aula kan buiten schooltijd gebruikt worden als ontmoetingsruimte voor de wijkbewoners.

Duurzaam en kleurrijk

Westwijzer is een van de duurzaamste gebouwen in de regio. De energierekening is laag, omdat er veel gebruik wordt gemaakt van daglicht en de lichaamstemperatuur van de mensen in het gebouw. Verder wordt er driedubbel glas gebruikt dat zorgt voor een optimale isolatie. Ook is de ventilatie op een slimme manier geregeld; per ruimte en klas afzonderlijk, zodat er geen energie verloren gaat. Het glas maakt het Wijkhuis Brede School tot een bijzonder kleurrijk gebouw. De kleuren uit het logo van Helmond West komen erin terug.

Drie etages

Het gebouw telt drie etages met ingangen op twee verschillende niveaus. Een ingang op de begane grond aan de Cortenbachstraat en de overige drie ingangen met een lichte helling op etage 1 aan de Hornestraat. Er is een sporthal met grasdak. In totaal zijn er 18 klaslokalen. Ook zijn er voldoende parkeerplekken op het terrein zelf voor de werknemers van Westwijzer.

Verandering van de omgeving

Met de komst van Westwijzer, is ook de omgeving rond het gebouw veranderd. De Hornestraat is afgesloten en vervangen door paden voor fietsers en voetgangers. Deze paden maken onderdeel uit van het talud (de heuvel) van Westwijzer. Ook de inrichting van de Cortenbachstraat is aangepast. Door de aanleg van de Kasteelherenlaan, is de Cortenbachstraat niet langer de doorgaande weg door Helmond West. Daarom is de Cortenbachstraat nu een straat met gescheiden rijbanen met een brede groene strook ertussen. Bij Westwijzer ligt een bocht in de weg, zodat ouders hun kinderen kunnen brengen of halen.

Bijdrage ministerie, provincie en gemeente

De bouw van Westwijzer is mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, provincie Noord-Brabant (Perspectiefrijk Brabant binnen het programma Samen Investeren) en gemeente Helmond.