Goorlooppark Noord

In 2016 heeft Helmond één langgerekt park, dat zich langs de Goorloop uitstrekt van de Warande tot aan het Groot Goor. Het park wordt meer dan een kilometer lang en de breedte varieert van 100 tot 200 meter. Het wordt een belangrijke voorziening voor de bewoners van Helmond West en de rest van Helmond. Om het verblijf aantrekkelijk te maken, komen er bankjes, speeltoestellen, trapveldjes, fiets- en wandelpaden.

Het Goorlooppark bestaat uit twee delen: het Goorlooppark Noord tussen Europaweg en Pres. Rooseveltlaan en het Goorlooppark Midden tussen Heeklaan en Europaweg. Op deze pagina vindt u informatie over het Goorlooppark Noord. Op donderdag 16 juli 2015 is dit gedeelte van het Goorlooppark geopend.

Update 11 november: Prachtige herfstkleuren in het Goorlooppark Noord

Sinds de opening van het Goorlooppark Noord in juli, hebben de planten al even kunnen groeien. In oktober, bij het begin van de herfst, zijn deze beelden gemaakt. Even klikken en dan genieten van de prachtige herfstkleuren in het park...

Update 5 oktober: een nieuwe speelplek in het Goorlooppark Noord

Nadat vlak voor de zomervakantie het nieuwe Goorlooppark Noord werd geopend, moesten er nog een paar laatste werkzaamheden afgerond worden. Het ging om de aanplant van nieuwe bomen en het aanleggen van een nieuwe speelplek. Dat eerste moet nog gebeuren, daarvoor is het wachten op het plantseizoen. De nieuwe speelplek is inmiddels wel gerealiseerd. Vlakbij de waterrotonde, naast het trapveldje, is een nieuw speeltoestel geplaatst. En het wordt al volop gebruikt...

Het nieuwe speeltoestel wordt al volop gebruikt

Update 25 augustus: zomer in het Goorlooppark Noord

Enkele fraaie foto's van de waterrotonde in het Goorlooppark Noord in de zomer van 2015.

De waterrotonde in het Goorlooppark Noord

De waterrotonde in het Goorlooppark Noord

De waterrotonde in het Goorlooppark Noord

Het fietspad over de bermpjesbrug

De waterrotonde in het Goorlooppark Noord

Update 16 juli: Goorlooppark Noord feestelijk geopend

Op donderdag 16 juli is het Goorlooppark Noord feestelijk geopend door gedeputeerde Johan van den Hout van provincie Noord-Brabant, wethouder Frans Stienen van gemeente Helmond en Peter van Dijk en Peter Ketelaars van waterschap Aa en Maas. De opening kon op veel belangstelling rekenen.

Speeltoestel en bomen

De komende periode wordt een aantal zaken nog opgepakt. Zo moet het pas ingezaaide gras nog gaan groeien en komt er nog een speeltoestel bij het trapveldje aan de Lorentzstraat. Tot slot worder er in het najaar nog bomen geplant. Dat gebeurt in die periode, omdat dan het plantseizoen is.

Update 15 juli: nieuwe hoogteverschillen in de Schootense Loop aangebracht

In de twee weken voor de opening van het Goorlooppark Noord zijn er werkzaamheden uitgevoerd in de Schootense Loop. Deze beek komt bij de waterrotonde samen met de Goorloop. In het deel tussen de Hortsedijk en de waterrotonde is een stuw verwijderd. Deze stuw overbrugde een hoogteverschil van ongeveer 80 centimeter in het water.

Ter vervanging van de stuw zijn twee grote boomstronken (vrijgekomen bij rooiwerkzaamheden elders in de stad) en een aantal boomstammen (bewaard van het rooiwerk bij de ecopassage aan de Pres. Rooseveltlaan) in de beek aangebracht. Hierdoor is het hoogteverschil weer overbrugd. Er zijn nu als het ware kleine watervalletjes ontstaan. Het water in de Schootense Loop is nu veel meer zicht- en hoorbaar. Ook ontstaat, door de verschillende boomstammen in het water, op meerdere plekken een microklimaat. Dit bevordert de soortenrijkdom van dieren en planten op en aan de Schootense Loop.

In het water zijn boomstronken en boomstammen aangebracht

Een van de boomstronken wordt in de beek gelegd

Door de boomstammen zijn er kleine watervalletjes ontstaan

Ecologische verbindingszone

Later dit jaar gaat ook de rest van de Schootense Loop, tussen de Hortsedijk en de Brandevoortsedreef, op de schop. Er wordt een ecologische verbindingszone ingericht, zodat dieren zich door en langs deze beek kunnen verplaatsen van en naar het nieuwe Goorlooppark.

Nieuwe bankjes

Ook zijn vlak voor de opening de nieuwe bankjes in het park geplaatst. Tijdens de opening werden ze getest...

De nieuwe bankjes werden bij de opening meteen getest

Update 3 juli: stapstenen in de Goorloop

Op donderdag 2 juli heeft de aannemer, samen met de hydroloog van waterschap Aa en Maas, stapstenen in de Goorloop gelegd. Deze stenen liggen nabij de roosterbrug. De stenen zorgen voor wat extra dynamiek (beweging) in het water en dat is goed voor de dieren die in de beek leven. En natuurlijk is het een uitdaging om via deze stenen de andere kant te halen, zonder een nat pak op te lopen.

De stapstenen liggen in de Goorloop

De stapstenen bieden een mooie uitdaging om de overkant te halen, zonder een nat pak op te lopen

Update 30 juni: het nieuwe fietspad slingert door het park

De poel aan de zijde van de Europaweg met rechts het nieuwe fietspad (fotografie: Koen Chatrou)

Het nieuwe fietspad slingert door het Goorlooppark (fotografie: Koen Chatrou)

Update 25 juni: rotsen in de waterrotonde en aanleg fietspad gestart

De aanleg van het Goorlooppark Noord nadert zijn voltooiing. Deze week zijn werkzaamheden aan de waterrotonde verricht en wordt de asfaltonderlaag voor het fiets-/wandelpad aangebracht.

Waterrotonde

In en bij de waterrotonde zijn door de aannemer, in samenwerking met de hydroloog van waterschap Aa en Maas, een aantal grote keien in het water gezet. Hierdoor is er meer stroming en dynamiek (beweging) in het water gekomen. Dat is gunstig voor de dieren die in de beek leven.

Een van de rotsen wordt in het water gezet

De rotsen staan in het water bij de waterrotonde

De rotsen staan in het water bij de waterrotonde

Door de rotsen komt er meer beweging in het water, dat is gunstig voor de dieren die in de beek leven

Fiets- en wandelpad

Op donderdag 25 juni is de aannemer gestart met het aanbrengen van de eerste laag asfalt van het fiets-/wandelpad, dat vanaf de President Rooseveltlaan naar de Europaweg door het park loopt. Het asfalt dat is aangebracht heet LEAB, dit staat voor Lager Engergie Asfalt Beton. Het traditionele asfalt wordt in de asfaltcentrale opgewarmd tot 150 graden. LEAB wordt opgewarmd tot circa 90 graden Celsius. Het voordeel is dat hiermee de CO2-uitstoot 30% minder is. Een ander voordeel is dat de bitumen in het asfalt, dit zorgt voor de binding van het mengsel, veel langer meegaat. In LEAB kan tot wel 60% gerecycled asfalt worden verwerkt.

Komende week wordt de deklaag, de bovenste laag asfalt, aangebracht. Ook worden dan de gazons en bloemenweides ingezaaid. Tenslotte wordt het gehele terrein netjes opgeruimd, zodat alles tijdig klaar is voor de opening op donderdag 16 juli.

Asfalteringswerkzaamheden aan het fiets- en wandelpad

Asfalteringswerkzaamheden aan het fiets- en wandelpad

Update 22 juni: eendjes bij de nieuwe waterrotonde

Deze eendenfamilie werd op vrijdag 19 juni gespot bij de nieuwe waterrotonde.

De eendenfamilie passeert de waterrotonde

Update 4 juni: de waterrotonde is klaar

De waterrotonde is klaar. Verder zijn in de afgelopen twee weken de bruggen geplaatst. Er zijn drie roosterbruggen geplaatst en een grotere brug, de zogenaamde bermpjesbrug. Deze bermpjesbrug, waarin de vorm van het bermpje (vissoort) herkenbaar is, biedt een fraai uitzicht op de waterrotonde. Op de bermpjesbrug wordt nog een bank geplaatst.

De waterrotonde, op het punt waar de Goorloop en Schootense Loop bij elkaar komen

De waterrotonde, op het punt waar de Goorloop en Schootense Loop bij elkaar komen

De Goorloop nabij de waterrotonde

De Goorloop wordt een prachtige beek

Een van de drie roosterbruggen

Roosterbruggen

Beekherstel

De aannemer Gebr. Swinkels uit Helmond heeft de afgelopen weken ook het profiel van de Goorloop aangepast. Voorheen was de Goorloop een 4 tot 5 meter brede waterloop waar het water, zeker in de drogere periodes, langzaam doorheen stroomde. Het profiel van de beek is nu flink aangepast. De zogenaamde zomerbak is 1 meter breed. Daardoor stroomt het water, ook in een drogere periodes met een hogere snelheid door de beek. Door bredere en smallere profielen van de Goorloop met elkaar af te wisselen, ontstaat er meer dynamiek in de beek. Dit is gunstig voor meerdere soorten vissen en amfibieën. Direct aan de zomerbak is een schuine oever vergraven. Wanneer er veel water moet worden afgevoerd, in natte periodes, stijgt het peil in de Goorloop en stroomt het water over deze schuine oever. Doordat deze zone langzaam oploopt, ontstaat er een afwisselende plantengroei. Dit komt de diversiteit van planten en dieren ten goede. Op twee plekken is de Goorloop met een meander (kronkel) omgelegd. De twee oude stukken Goorloop die overbleven, zijn afgedamd en fungeren nu als poel voor dieren.

Op dit moment (droge) periode staat het water alleen in de zomerbak. In een natte periode, kan het water over de schuine oevers stromen

Terrein bij de Lorentzstraat

De komende periode gaat de aannemer aan de slag op het terrein aan de Lorentzstraat. Daar wordt het nieuwe fiets- en wandelpad aangelegd. Dit pad wordt circa 50 centimeter hoger gelegd dan het huidige maaiveld. Het fiets- en wandelpad vormt de afscheiding tussen de ecologische verbindingszone (het natuurgedeelte) en het parkdeel (het recreatiegedeelte). Het terrein tussen het fiets- en wandelpad tot aan de Lorentzstraat wordt opgehoogd. Vervolgens wordt het terrein opnieuw ingezaaid.

De aanleg van het fiets- en wandelpad

Aanplant bomen en struiken

In het voorjaar is een groot aantal nieuwe bomen en struiken geplant. De geplante bomen zijn populieren, eiken, lindes en wilgen. Verder zijn er bosschages aangeplant met meidoorns, hazelaars, grauwe wilgen en Gelderse rozen. De aanplant van een populierenbos komt mede voort uit een herplantplicht. Voorafgaand aan het werk is, ter plaatse van de meest noordelijke poel, een gedeelte van een populierenbos gerooid. Dat bos wordt nu dus vervangen door een nieuw populierenbos. Het merendeel van de bomen is dit voorjaar geplant. De laatste bomen volgen komend najaar.

Update 23 april: aanleg waterrotonde nu echt gestart

Op het punt waar de Schootense Loop en Goorloop bij elkaar komen, wordt een waterrotonde aangelegd. Dit wordt straks een heel bijzondere plek in het Goorlooppark Noord. Door de aanleg van de rotonde komt er meer dynamiek (stroming en beweging) in het water en dat is goed voor de vissen en andere dieren in de beek. De stenen in de rotonde, die ervoor zorgen dat de dynamiek in het water komt, worden vastgelegd in de beton, om te voorkomen dat ze weg spoelen. Die werkzaamheden zijn nu volop bezig. Kijk meer eens naar de foto's hieronder.

De aanleg van de waterrotonde

De aanleg van de waterrotonde

De aanleg van de waterrotonde

De eerste contouren worden zichtbaar

De stenen liggen vast in de beton, zodat ze niet weg kunnen spoelen

Door de waterrotonde komt er straks meer stroming en beweging in het water, dat is goed voor de vissen en andere dieren in de beek

Zitten in de waterrotonde, op de plek waar straks het water stroomt

Een panoramafoto van de waterrotonde in aanleg

Een panoramafoto van de waterrotonde in aanleg

Update 15 april: vliegen over de waterrotonde

Ditisonzewijk.nl heeft weer een filmpje gemaakt met een drone. Dit keer van de aanleg van de waterrotonde op de plek waar de Schootense Loop en de Goorloop bij elkaar komen. In het filmpje kunt u al zien, dat dit straks een prachtige plek wordt.

Update 8 april: een 'zwaluwvlucht' over het Goorlooppark Noord

Op woensdag 25 maart is er in het Goorlooppark Noord een zwaluwtil geplaatst. In deze til kan de huiszwaluw zijn nestje bouwen. In dit filmpje kun je ervaren hoe een huiszwaluw het Goorlooppark Noord ziet.

Update 16 maart 2015: aan de slag met de aanleg van de waterrotonde

Vanaf woensdag 18 maart gaat de aannemer weer verder met de aanleg van het Goorlooppark Noord. Hiermee komt er een einde aan een lange periode waarin er niet gewerkt kon worden, als gevolg van de natte terreinomstandigheden in het gebied.

Waterrotonde

Gestart wordt met de aanleg van de waterrotonde. Deze wordt aangelegd op de kruising van de Goorloop met de Schootenseloop. Op deze bijzondere plek in het park stroomt het bruine ijzerhoudende water uit de Schootenseloop de Goorloop in. Om de waterrotonde te kunnen aanleggen, worden de Goorloop en Schootenseloop tijdelijk omgelegd. Ook wordt het fietspad tussen de Hortsedijk en de Lorentzstraat gedurende de werkzaamheden afgesloten voor al het verkeer. De aanleg van de waterrotonde is een flink karwei en gaat zeker een maand in beslag nemen. In de laatste week wordt ook gestart met de grondwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de meander in de Goorloop en het beekherstel. Nadere informatie hierover volgt.

De aanleg van de waterrotonde is gestart

Het water van de Goorloop en Schootense Loop wordt tijdelijk om het werk heen geleid

Update 27 februari 2015: bomenkap President Rooseveltlaan

In de groenstrook bij de Goorloop, ter hoogte van de President Rooseveltlaan, worden 7 bomen omgezaagd. Dit gebeurt vlakbij de ecopassage. Hiermee wordt een geleidelijke overgang gecreëerd en krijgen de eiken aan de President Rooseveltlaan meer ruimte om te kunnen groeien.

Update februari 2015: met een drone over het Goorlooppark

Hieronder kunt u een filmpje bekijken van het Goorlooppark-in-aanleg in februari 2015. Het is een wijkvideo van Ditisonzewijk.nl.

Update 5 december 2014: vier bruggen zijn in de maak

De activiteiten in het Goorlooppark staan op dit moment op een laag pitje. De bodem in het projectgebied is erg nat en droogt slecht. Hierdoor kunnen de nodige werkzaamheden niet plaatsvinden. Achter de schermen wordt er wel hard gewerkt aan het project.

Bruggenbouwer Haasnoot is momenteel druk bezig met het maken van vier bruggen die in het park geplaatst gaan worden. Het gaat hierbij om drie roosterbruggen en een bermpjesbrug.  De bermpjesbrug krijgt een centrale plaats in het park met zicht op de waterrotonde.

Bermpjesbrug

De naam ‘Bermpjesbrug’ is afgeleid van een roodbruin visje, een bermpje. Deze vis komt veel voor in de Goorloop. De golvende vorm van het bermpje wordt het beeldmerk van het park. De vorm is terug te vinden op verschillende plaatsen in het park, bijvoorbeel in de vorm van de brug en de stijlen van de leuningen. Ook is de vorm van het bermpje te zien in het staal bij de ecopassages. Er is gekozen voor deze vorm om het park karakteristiek en herkenbaar te maken. Over enkele weken wordt gestart met de aanleg van de waterrotonde.

Het bermpje (fotografie: Jelger Helder, digitalanature.org)

De bermpjesbrug is volop in de maak. De golvende stalen balk zal straks 90 graden worden gedraaid en aan het staalwerk worden bevestigd dat rechts in de foto te zien is.

Een van de drie roosterbruggen. Deze 17 meter lange brug wordt nog verzinkt. Dit is een proces waarbij de brug wordt ondergedompeld in een zinkbad, zodat de brug een egale kleur krijgt en wordt beschermd tegen weersinvloeden.

Update 27 oktober 2014: enkele nieuwe foto's

Hieronder kunt u enkele foto's bekijken van het park-in-aanleg, die zijn gemaakt op maandag 27 oktober.

Het park-in-aanleg, gezien vanaf de Europaweg

De Goorloop met links daarvan een poel

De kruising Goorloop - Schootense Loop. Op deze plek komt een waterrotonde

De ecopassage bij de Europaweg. Klaar sinds 12 oktober.

Update 17 oktober 2014: de contouren worden zichtbaar

In de afgelopen weken heeft de aannemer, mede dankzij het mooie weer, aan de oostzijde van de Goorloop veel werk verzet. De contouren van de andere twee poelen en het wandel-/fietspad zijn inmiddels duidelijk zichtbaar. Onder het wandel-/fietspad wordt een stevige fundering aangelegd. Dit omdat de ondergrond weinig draagkrachtig is. Daarom wordt eerst een wapeningsdoek (geotextiel) aangebracht zodat de druk beter wordt verdeeld. Op dit doek is vervolgens eerst ongeveer een halve meter cunetzand aangebracht en daarna een laag van 30 centimeter puingranulaat. Op een later tijdstip wordt hierop het asfalt aangebracht. Gedurende het werk worden deze paden gebruikt voor de aan- en afvoer van grond en machines.

Het wandel-/fietspad vormt de scheiding tussen het parkgedeelte en de ecologische zone. Doordat het pad hoger ligt dan de ecologische zone, is er vanaf het pad goed overzicht op deze zone waarin de poelen liggen en in een later stadium de meanders van de Goorloop.

De tweede poel

Werkzaamheden aan het fiets- en wandelpad

Werkzaamheden aan het fiets- en wandelpad

Werkzaamheden aan het fiets- en wandelpad

Update 14 oktober 2014: Antwoorden op vragen over bodemverontreining

De raadsfractie Groenlinks heeft bij het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de bodemverontreiniging die is aangetroffen in het Goorlooppark Noord. In het bestand hieronder vindt u de vragen en de antwoorden daarop van het college.

Update 3 oktober 2014: Eerste vorderingen zichtbaar

Enkele weken na de start van de aanleg van het park zijn de eerste vorderingen van het werk zichtbaar.

Eerste poel aangelegd
In het noordelijke gedeelte van het park, de ecologische zone, is de eerste poel aangelegd. Poelen brengen variatie in een terrein. En dat zorgt voor meer plant- en diersoorten.

De poelen dienen als leefgebied en broedplaats voor verschillende dieren als de kamsalamander, heikikker en knoflookpad. De poelen zijn van levensbelang voor deze amfibieën en worden daarom zo ingericht dat ze ook daadwerkelijk geschikt zijn. De poelen kunnen ook dienen als groeiplaats voor water- en moerasplanten. Maar ook als leefgebied voor insecten of drinkplaats voor vogels en zoogdieren. Niet alleen de poel zelf maar ook het talud (schuine oever) boven de waterlijn kan geschikt zijn voor bijvoorbeeld insecten.

De eerste poel

Stobbenwallen aangelegd
Aan de noordkant van de poel is een stobbenwal aangelegd. Dit is een wal van oude boomstronken, die dient als beschutting voor vogels, insecten en kleine dieren zoals egels en muizen. De oude boomstronken zijn afkomstig van de bomen die afgelopen jaar in het park zijn gekapt. De stobbenwallen zijn ook aangebracht bij de ecopassages, onder andere bij de President Rooseveltlaan en bij de Europaweg.

Verwijdering slib uit de Goorloop
Het verontreinigde slib dat is aangetroffen, is verwijderd. Het is afgevoerd naar een verwerker waar het gereinigd wordt. Voordat de slib is afgegraven, is er een dam in de Goorloop gezet. Vervolgens is aan een kant van de dam het water eruit gepompt en zijn de vissen en kikkers overgezet naar de andere kant van de dam (zie foto). Zo waren de vissen en kikkers veilig, voordat het afgraven begon.

Voordat het afgraven begon, zijn de vissen en kikkers overgezet naar de andere kant van een tijdelijke dam.

Het afgraven van het slib

Het afgraven van het slib

Update 20 september 2014: aanleg Goorlooppark Noord gestart

Inrichting van het park
Tijdens de aanleg van het park worden er drie poelen gegraven. Er komen bosschages, elzensingels en populierenbosjes. Deze dienen als winterhabitat voor verschillende dieren, maar maken het gebied ook voor mensen aantrekkelijk. Kikkers, salamanders, hermelijnen, bunzingen, egels en vissen krijgen ruim baan. Hiervoor zijn afgelopen jaar al de ecopassages bij de President Rooseveltlaan, Arbergstraat en Heeklaan aangelegd. De ecopassage Europaweg wordt momenteel aangelegd en is half oktober gereed. Verder worden er twee meanders in de Goorloop aangebracht. Op het punt waar de Schootenseloop in de Goorloop uitkomt, komt een waterrotonde. Ook wordt er een wandel- en fietspad aangelegd  tussen de Europaweg en de President Rooseveltlaan.

Hieronder ziet u enkele foto's van de werkzaamheden (september 2014).

Werkzaamheden in het Goorlooppark Noord in september 2014

Werkzaamheden in het Goorlooppark Noord in september 2014

Werkzaamheden in het Goorlooppark Noord in september 2014

Werkzaamheden in het Goorlooppark Noord in september 2014

De berg op de achtergrond is puingranulaat. Dit wordt gebruikt als fundering voor de voet- en fietspaden.

Grondonderzoeken uitgevoerd
Voorafgaand aan de werkzaamheden, hebben er de nodige grondonderzoeken plaatsgevonden. Uit de onderzoeken bleek dat er in de ondergrond Arseen voorkomt. Deze stof komt van nature voor in de bodem van en nabij beekdalen. Er is geconstateerd dat het Arseen geen gevaar vormt voor de volksgezondheid. Daarnaast is op enkele plaatsen PAK aangetroffen. PAK staat voor Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen. Op plaatsen waar PAK vrijkomt en deze boven de norm aanwezig is, wordt de grond afgevoerd. Tenslotte is er plaatselijk slib aangetroffen op de bodem van de Goorloop. Dit slib wordt afgevoerd naar de reiniger.

Geen gevaar voor buurtbewoners en wandelaars
Vanuit de arbo- en milieuwetgeving worden er een aantal eisen gesteld, omdat er gewerkt wordt in grond waarin Arseen en PAK voorkomt. Enkele eisen zijn dat het terrein waarop de werkzaamheden plaatsvinden dient te zijn afgezet en mensen die er werken moeten laarzen en beschermende kleding dragen. Tijdens de werkzaamheden worden er ook regelmatig monsters van de grond genomen. Doordat er op deze manier gewerkt wordt, is er geen gevaar voor de mensen die er werken . Ook voor buurtbewoners en wandelaars is er geen gevaar, zolang ze buiten de afzetting blijven. Ook na oplevering van het Goorlooppark Noord is de grond geschikt voor recreatie en natuur en is er bij normaal gebruik geen gevaar voor mens en dier.