Speelplekken

Eén van de doelen van het wijkontwikkelingsprogramma is het vergroten van de kwaliteit van straten, pleinen en groen. In 2011 en 2012 zijn diverse nieuwe speelpleintjes in de wijk gerealiseerd.

Vernieuwd plein Markiesstraat

In het najaar van 2017 wordt het Markiesveld, het veldje dat aan de Markiesstraat ligt, geopend. Op dit speelveld is onder andere een voetbalkooi te vinden. Verder is er ruimte voor meerdere speeltoestellen voor verschillende leeftijdsgroepen. Het veldje biedt de mogelijkheid om er in de winter, bij voldoende vorst, een ijsbaantje van te maken.Via de link hieronder kunt u een impressie bekijken waarop u kunt zien hoe het speelveld er ongeveer uit komt te zien.

Markiesveld - voorjaar 2017

Stephanusplein

Bij het Stephanusplein is het speelgedeelte groter gemaakt en is het gras vervangen door zand. Er is nu ook weer ruimte voor kleinere kinderen om er te spelen. Bovendien zijn er parkeerplaatsen bij gekomen en zijn er hondenroosters geplaatst. Aan zowel de wensen van de automobilisten, de honden, de beheerders van de gemeente en natuurlijk de belangrijkste gebruikers, de kinderen, is dus gedacht. Ook hier organiseerden de bewoners zelf een openingsfeestje op zaterdag 5 november 2011.

De nieuwe speelplek aan het Stephanusplein (fotografie: Pressvisuals.com)

Tournooistraat

In augustus 2011 zijn de oude woningen aan de Hertogstraat gesloopt. Daar is het nieuwbouwproject Hertoghof gerealiseerd. De speelplek die aan de Hertogstraat lag, is verplaatst naar de hoek Tournooistraat / 2e Haagstraat.

De nieuwe speelplek aan de Tournooistraat (fotografie: Pressvisuals.com)

1e Haagstraat

De speelplek en de beplanting zijn aangepakt. Dit is mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het Budget Bewonersinitiatieven (‘Vogelaargelden’) en op basis van een idee van de omwonenden. Hun initiatief sloot aan bij de herstructureringsplannen en dus werd het plan gerealiseerd. De bewoners hebben laten weten zeer tevreden te zijn met hun opgefriste plein.

Spelende kinderen in de vernieuwde speelplek aan de 1e Haagstraat (fotografie: Pressvisuals.com)

Distelveld

In september 2012 is gemeente Helmond gestart met de herinrichting van het Distelveld. Het veldje heeft een meer open karakter gekregen. Zo is een aantal struiken weggehaald waardoor een beter zicht op het park is ontstaan. Ook de heuvel aan de Kanaaldijk is meer open gemaakt. Daardoor is de sociale veiligheid vergroot. Verder zijn de asfaltpaden vervangen en is de hondenloslaatstrook omheind. Als laatste is een speelvoorziening voor de allerkleinsten gerealiseerd. In december 2012 zijn de werkzaamheden afgerond.

Park Distelveld