Duurzame wijkontwikkeling

Bij de wijkontwikkeling in Helmond West speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Duurzaamheid wil zeggen dat het streven is dat de materialen die worden gebruikt tijdens de wijkontwikkeling lang goed blijven en lang blijven bestaan en dat er verstandig met energiebronnen en met het milieu wordt omgegaan.

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van duurzaamheid in Helmond West.

Westwijzer

Wijkhuis brede school Westwijzer is één van de duurzaamste gebouwen van de regio. In en om het gebouw zijn er veel duurzame oplossingen te vinden. Om een beeld te geven van hoe duurzaam Westwijzer is, is er een speciaal boek uitgegeven. Dit boek bestaat uit twee delen: voor volwassenen het deel 'Duurzaamheid zwart op wit' en voor kinderen het leuke en leerzame verhaal van 'De groene zebra'. Hieronder kunt u beide gedeeltes lezen en bekijken.

In dit filmpje vertellen de leerlingen van Westwijzer over hun duurzame school.

Hergebruik materialen: Gebakken klinkers

Wist u dat gebakken klinkers tot vier keer langer mee gaan dan betonklinkers? En dat je deze klinkers kan hergebruiken? Bij het aanleggen van de lange straten in Helmond West, zoals de 3e Haagstraat en de Cortenbachstraat, maken we daarom gebruik van deze rode bakstenen. Hierdoor besparen we nu, maar ook in de toekomst, een boel geld.

Gebruik maken van de regen

Misschien verwacht u het niet maar regenwater is schoon water. Toch gaat dit water, net als het vieze water uit uw huis, nog vaak helemaal door de afvalwaterzuivering. Dit kost veel geld. Vandaar dat we op plekken waar we de riolering vervangen twee rioleringssystemen aanleggen: één voor het regenwater en één voor het vuile water. Bewoners die hier vrijwillig aan meewerken, krijgen van de gemeente ook nog eens een regenton, zodat dit minder dure drinkwater ook gebruikt kan worden voor het sproeien van de tuin.

Fijnstof

Minder fijnstof door de aanleg van een nieuwe weg? Het klinkt tegenstrijdig, maar toch is het waar. Met de aanleg van de Kasteelherenlaan zorgen we er voor dat er minder fijnstof in de lucht komt. Maar wat is fijnstof eigenlijk? Dit zijn allemaal kleine chemische deeltjes die zorgen voor luchtvervuiling. Door een onderdoorgang onder het spoor te bouwen, stroomt het verkeer beter door en komt er minder fijnstof in de lucht. Dat geldt niet alleen voor het verkeer op de Kasteelherenlaan, maar ook op andere plekken in Helmond. Zo zorgen we er voor dat er minder fijnstof in de lucht komt.

Berging regenwater

Als het hard regent, en dat doet het tegenwoordig steeds vaker in Nederland, kan het gebeuren dat al dat water in één keer in het riool of een sloot terecht komt. Hierdoor kan een straat vol water komen staan of kan een sloot of rivier overstromen. Om dit te voorkomen, doen we aan waterberging: plekken waar het water tijdelijk wordt opgeslagen. Hier kan het water in de bodem zakken of, als de rivieren en sloten het weer aankunnen, weg stromen. Een gebied dat we hiervoor in Helmond West gaan gebruiken is een gedeelte van het Goorlooppark.

Bomen

Groen is belangrijk in een wijk. Dat geldt vooral voor bomen. Het nadeel bij het planten van jonge bomen is dat deze klein zijn en langzaam groeien. Daarom worden op diverse plekken bestaande, oudere bomen in het nieuwe wijkontwerp gebruikt. Aan de Haaglaan staan nu grote platanen. Om deze de ruimte te geven worden de nieuwe woningen aan deze laan naar achter geplaatst. Ook zijn er hergebruikte bomen te vinden in Helmond West. Bij de nieuwe woningen van Houtse Poort aan de Suurhoffstraat staan bomen die moesten wijken voor de aanleg van de Kasteelherenlaan. Voorheen stonden deze bomen aan de Arbergstraat, nabij de speeltuin.

Vogels en vleermuizen

Hebt u de grote zwarte kasten aan de zijkant van woningen en woongebouwen al zien hangen? Dit zijn broedkamers voor vleermuizen. Omdat we woningen moesten slopen voor de aanleg van de Kasteelherenlaan zijn er mogelijke plekken verdwenen waar vleermuizen kunnen broeden. Hiervoor in de plaats zijn de zwarte vleermuiskasten opgehangen. Ook voor beschermde vogels hebben we iets vergelijkbaar bedacht. Zo zijn er in totaal 30 nieuwe nestkasten voor gierzwaluwen opgehangen. Heeft u ze nog niet gezien? Kijk dan eens of u de nestkasten kunt spotten.

Haeghesteyn

In het project Haeghesteyn is voor de verwarming en de koeling van de gebouwen ‘Warmte Koude Opslag’ toegepast. Dat houdt in dat er gebruik gemaakt wordt van de warmte van de aarde voor het verwarmen en koelen van de gebouwen. Vooral in de zomer zorgt dit voor een aangename temperatuur in de gebouwen.

Duurzame inrichting

Als nieuwe plannen voor de openbare ruimte worden gemaakt kijken we altijd goed naar duurzaamheid. Goede afstemming tussen de verschillende afdelingen binnen de gemeente, maar ook met de bewoners. Er worden meedenkgroepen geformeerd. De ontwerp-inrichting van het Haagplein en het plein bij de Markiesstraat is (mede) door bewoners tot stand gekomen.

LED-verlichting

Misschien is het u al opgevallen, maar alle nieuwe straatverlichting in Helmond West wordt van duurzame LED-verlichting voorzien. LED gaat veel langer mee dan een gloei- of spaarlamp. Daarnaast verbruikt LED-verlichting ook minder stroom.

Ambachtscentrum 't Patronaat

Duurzaamheid houdt ook in dat je probeert zo veel mogelijk te hergebruiken. Door de komst van Westwijzer is het voormalige wijkcentrum 't Patronaat leeg komen te staan. Maar gelukkig is er al een nieuwe bestemming voor gevonden: het wordt een ambachtscentrum. De gebouw wordt opgeknapt en krijgt een functie als broedplaats voor startende ondernemers. Door een bestaand gebouw te hergebruiken ben je duurzaam bezig.

Combicentrum

Het Combicentrum is een ontmoetingsplaats voor iedereen in de wijk. Om te zorgen dat dit ook in de toekomst zo blijft, is de openbare ruimte bij het winkelcentrum in nieuw jasje gestoken. Hierbij moet u onder andere denken aan het gebruik van gebakken klinkers voor de bestrating, het toepassen van LED-verlichting en verkeersremmende maatregelen, zodat het langzame en snelle verkeer beter op elkaar afgestemd kan worden.

Maatregelen tegen geluidsoverlast

Om geluidsoverlast tegen te gaan zijn er in de wijk geluidsschermen naast het spoor geplaatst. Deze spoorschermen verminderen de overlast van de treinen die langskomen. Ook zijn er woningen geïsoleerd tegen het geluid van verkeer op de nieuwe Kasteelherenlaan.