WOP

De plannen voor Helmond West zijn vastgelegd in het wijkontwikkelingsprogramma Helmond West, kortweg het WOP. Dit WOP is in december 2009 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad van Helmond. Ook is het WOP goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van woCom.

Samenvatting

In februari 2010 hebben alle bewoners van Helmond West een samenvatting van het WOP ontvangen. Deze samenvatting kunt u bekijken via onderstaande link.