Herinrichting van straten

In Helmond West worden diverse straten en pleinen opgeknapt.

Cortenbachstraat

De Cortenbachstraat was voorheen een belangrijke doorgaande weg door Helmond West, maar dat is veranderd. Met de komst van de Kasteelherenlaan wordt de verkeersdrukte in deze straat flink teruggedrongen. Dat draagt bij aan een verbeterde verkeersveiligheid in Helmond West en bij basisschool Westwijzer. In 2013 is het gedeelte bij Westwijzer heringericht. De straat is opgeknipt in twee gescheiden rijbanen met een brede berm ertussen, de riolering is vervangen en er zijn nieuwe parkeervakken aangelegd.

De nieuwe verkeerssituatie - met gescheiden rijbanen - bij Westwijzer

Op woensdag 16 april starten de wegwerkzaamheden aan de Cortenbachstraat. Het gedeelte tussen de Arbergstraat en de Berlaerstraat wordt aangepakt. De riolering en huisaansluitingen van de riolering worden vervangen. Dit geldt ook voor het verouderde wegdek. De straat wordt heringericht. Door de afsluiting van de spoorwegovergang, komt er veel minder verkeer door de straat. De weg kan hierdoor een stuk smaller gemaakt worden. Zo ontstaat er ruimte voor meer parkeerplekken en meer bomen.

Planning

De verwachting is dat het werk ongeveer 10 weken duurt. Het laatste stukje, tussen de Berlaerstraat en het spoor, komt in 2016 aan de beurt. Dit kan nu nog niet meegenomen worden, omdat er nog gewerkt wordt aan de onderdoorgang van de Kasteelherenlaan.

Arbergstraat

Als de onderdoorgang van de Kasteelherenlaan klaar is, neemt de gemeente de Arbergstraat onder handen; het stuk tussen de nieuwe Kasteelherenlaan en de Cortenbachstraat. De Arbergstraat wordt met een rotonde aangesloten op de nieuwe Kasteelherenlaan. De werkzaamheden in een ander deel van de straat, tussen de Cortenbachstraat en de 3e Haagstraat, vinden in 2015 al plaats. Deze duren tot halverwege 2015.

1e Haagstraat

In het najaar van 2015 of in het begin van 2016 start de herinrichting van de openbare ruimte aan de 1e Haagstraat. Bewoners worden rond deze tijd ingelicht over de plannen. Het gaat om een kenmerkende, lange straat in de wijk. Bedoeling is om deze aan te pakken zoals andere belangrijke wegen in Helmond West: zo wordt ook deze straat een mooie, open laan.

2e Haagstraat

Deze straat is tot nu toe ongemoeid gelaten. De plannen voor deze straat worden in 2016 gemaakt.

Brantstraat, Bunstraat, Rijpstraat en Berlaerstraat

De Brantstraat, Bunstraat, Rijpstraat en Berlaerstraat zijn heringericht. Het wegdek verkeerde in zeer slechte staat en de riolering moest worden vervangen. De nieuwe bestrating bestaat uit gebakken klinkers. Deze bestrating is duurzaam en het zorgt voor een kwalitatief fraai beeld. In de vier straten zijn ook meer parkeerplekken gerealiseerd. Er zijn nu ongeveer 45 plekken. Er is ook gedacht aan het groen. Er zijn bomen gezet op nieuwe plekken, goed in het zicht.

De nieuwe inrichting van de Brantstraat, Bunstraat, Rijpstraat en Berlaerstraat