Oud West

In Oud West is een deel van de vooroorlogse woningen gesloopt. Deze huizen voldeden niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd. Er komen nieuwe koop- en huurwoningen voor in de plaats. Ook komen er meer groene pleinen en meer speelplekken voor de kinderen. Een deel van de woningen wordt opgeknapt of er komt groot onderhoud. Het parkeren wordt anders ingericht, door het maken van parkeerruimte op binnenterreinen achter de huizen.

De sloop en herontwikkeling van Oud West zal plaatsvinden in vijf fasen, verspreid over een periode van 10 jaar (tussen 2011 en 2020). Verdeeld over die vijf fasen zal woCom ongeveer 140 woningen slopen en daarvoor circa 60 grondgebonden woningen en circa 20 appartementen terugbouwen.

Volgens de afspraken tussen gemeente en woCom, hanteert woCom bij de nieuwe woningen het volgende programma in Oud West:

  • 25% koop, waarvan 2/3 sociale koop en 1/3 duurdere koop
  • 75% huur, waarvan 2/3 sociale huur en 1/3 markthuur

Hierbij worden de huurniveaus vooral afgestemd op de doelgroepen senioren, doorstromers en meerpersoonshuishoudens, rekening houdend met de huurniveaus in de woningvoorraad die woCom in stand houdt.

Persoonlijk gesprek

Bewoners die te maken krijgen met de sloop van hun woning krijgen een persoonlijk gesprek, waarin zij meer duidelijkheid krijgen over de verhuizing en hun toekomstige woonsituatie. Met huurders zal dit gesprek zijn met woCom. Met bezitters van een koopwoning met de gemeente.

Fase 1: Hertoghof

In 2011 zijn 15 oude woningen aan de Hertogstraat gesloopt. In plaats daarvan zijn 20 nieuwe huurwoningen gebouwd in het project Hertoghof. Een deel van deze huizen is specifiek voor ouderen bestemd. Eind 2012 zijn de nieuwe woningen opgeleverd en in de zomer van 2013 is Hertoghof officieel geopend.

Fase 2: Ridderhof

Fase 2 betreft het project Ridderhof, dat bestaat uit 33 nieuwe woningen tussen de Gravenstraat, de Haaglaan en de 3e Haagstraat. In 2013 zijn op deze plek 45 oude woningen gesloopt. Deze woningen voldeden niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd. In plaats hiervan komen 10 nieuwe koopwoningen en 23 huurwoningen. Parkeren is straks mogelijk op een binnenterrein. De bouw is in mei 2014 van start gegaan. De oplevering staat gepland voor begin 2015.

Fase 3: Markieshof

Tussen de Haaglaan, Tournooistraat en Markiesstraat zijn eind 2014 de 33 vooroorlogse woningen op die plek gesloopt. De woningen worden vervangen door het nieuwbouwproject Markieshof, dat bestaat uit 22 woningen (huur en koop). In de eerste helft van 2015 start de bouw. De oplevering van Markieshof staat gepland voor eind 2015, begin 2016.

Locatie 'kienhal' 2e Haagstraat

Op de locatie aan de 2e Haagstraat waar voorheen de kienhal was gevestigd, realiseert woCom 6 sociale huurwoningen. De bouw is inmiddels gestart. De duurzame woningen sluiten mooi aan bij het karakteristieke straatbeeld en de Kop van West, dat daar tegenover ligt. Parkeren gebeurt straks op eigen terrein.

Een impressie van de nieuwe woningen aan de 2e Haagstraat (bron: LX Architecten)