Ridderhof

Tegenover de 20 nieuwe, duurzame woningen van Hertoghof, bouwt woCom verder aan de vernieuwing van Helmond West. In dit gebied tussen de Gravenstraat, Haaglaan en 3e Haagstraat komen 33 woningen: 10 koopwoningen en 23 huurwoningen. Dit project draagt de naam Ridderhof.

Na de oplevering van de eerste 17 sociale huurwoningen in december 2014, is in het voorjaar van 2015 het hoogste punt bereikt van de resterende 6 sociale huur- en 10 sociale koopwoningen. De verwachting is dat deze woningen in de zomer van 2015 klaar zijn.

De viering van het hoogste punt van Ridderhof fase II op woensdag 27 mei 2015

De bouw van de 6 huur- en 10 koopwoningen vordert gestaag (foto: woCom, april 2015)


Een impressie van de nieuwe woningen van Ridderhof

Een impressie van de nieuwe woningen van Ridderhof

Inrichting straten en pleinen

Als de nieuwe woningen van Ridderhof klaar zijn, start de inrichting van de openbare ruimte. De Haaglaan, 3e Haagstraat, Gravenstraat en Tournooistraat worden heringericht. Zo worden het wegdek en de parkeerplaatsen aangepakt. De afronding van dit bestratingsproject staat gepland voor het najaar van 2015.